Konta pocztowe


     W ramach usług hostingowych firma Selinet oferuje Państwu pewne i bezpieczne konta pocztowe. Minimalny limit dla konta wynosi 50 MB. Przy dopuszczalnej wielkości jednorazowo przesyłanej   wiadomość   (w   Selinet,   podobnie   jak  u  większości  operatorów  internetowych
- 25 MB), taka pojemność konta pozwala na wygodną, bezawaryjną eksploatację skrzynki pocztowej. Wysoki limit dla przesyłanych wiadomości umożliwia bezpieczne wysłanie i odbieranie korespondencji z dużymi załącznikami (większość kont bezpłatnych przy wysokich pojemnościach skrzynek ma bardzo niski limit jednorazowej przesyłki (2-4 MB), co w znaczny sposób utrudnia wymianę danych).

     Wszystkie konta są chronione uaktualnianym na bieżąco systemem antywirusowym, oraz antyspamowym. Przy wysyłaniu poczty serwer wymaga uwierzytelnienia, co uniemożliwia wysyłanie za jego pośrednictwem spamu, czy innej niepożądanej poczty, oraz w dużym stopniu uniemożliwia podszycie się pod użytkownika (np. spreparowanie poczty).

     Dla wygody naszych użytkowników Selinet udostępnia webmail, czyli możliwość wysyłania, odbierania poczty za pośrednictwem strony WWW (http://poczta.selinet.pl), co w przypadku korzystania z komputera, w  którym  nie  możemy skonfigurować  programu  do  odbioru  poczty
e-mail (np. w kawiarence) umożliwia szybki dostęp do swojej korespondencji.

Serwery wirtualne

     Nasza oferta w zasadniczym stopniu różni się od ofert większości dostawców usług na rynku. Nasz cennik usług zawiera tylko 5 pozycji, co sprawia, że jest czytelny i zrozumiały dla Klientów. Mimo to, a może dzięki swojej prostocie pozwala na wygodne i elastyczne konstruowanie różnorodnych  wariantów,  dostosowanych  dla każdej firmy,  począwszy  od tych najmniejszych,
po duże korporacje.

     Przyjęty przez nas system ma jeszcze jedną cechę wyróżniającą go na tle konkurencji. Jest nią nowatorski sposób zarządzania wykupionym przez Państwo limitem dyskowym. Zazwyczaj każde wykupione konto miało własny oddzielny limit dyskowy. Nagminne były sytuacje przeciążenia    poszczególnych  kont,  w   wyniku   np.   urlopu   pracownika,   dłuższej   przerwy
w odbieraniu poczty, lub np. dużego przepływu poczty email. Limity nie były w żaden sposób powiązane  ze  sobą.  Innymi  słowy - jedno konto  mogło  być przeciążone, niezależnie od faktu,
że na pozostałych limit był wykorzystany w niewielkim stopniu.

     U nas  przyjęliśmy  rozwiązanie  zasadniczo  różne. Klient  wykupuje określony limit dyskowy,
w zakresie którego może założyć dowolną liczbę kont. Jest tutaj ograniczany jedynie limitem całkowitym.

     Praktycznie rzecz biorąc pozwala to na znacznie efektywniejsze wykorzystanie pojemności skrzynek, dzięki czemu nie zdarza się, aby wszystkie konta były obciążone w maksymalnym stopniu.

     W celu uniknięcia przekroczenia limitu grupowego, poprzez przeciążenie 1-2 kont na skutek np. urlopu, Klient może określać poszczególne limity na konkretne konta. Przy czym, suma limitów może, a nawet powinna przekraczać wielkość limitu grupowego (w zależności od sposobu korzystania z poczty przez użytkowników, częstości odbierania poczty, itd.).

Szczegółowa charakterystyka usługi :

- Bazowe systemy operacyjne - FreeBSD, OpenBSD
- Pojemność na stronę internetową - 50 MB;
- Miejsce na skrzynki pocztowe - standardowo 50 MB;
- Sumaryczna ilość do dyspozycji - 100 MB;
- Nielimitowana ilość skrzynek pocztowych w obrębie przyznanego limitu dyskowego;
- Możliwość   samodzielnego  określania   poszczególnych  limitów  dla  poszczególnych  skrzynek
  pocztowych  (w celu  uniknięcia  wyczerpania  głównego  limitu  na  skutek  przeciążenia  jednej
  skrzynki);
- Dostęp do baz MySQL i PostgreSQL;
- Możliwość wykorzystania własnych skryptów CGI;
- Obsługa PHP, SSI, SSL;
Oferta cenowa
Usługa Opłata instalacyjna Miesięcznie (zł) Półrocznie (zł) Rocznie (zł)
Konto e-mail (50 MB) - - 45 80
Serwer wirtualny (50 MB + 50 MB) w tym obsługa 1 domeny (DNS) - 80 350 600
Limit dyskowy (100 MB) - 50 250 450
Limit dyskowy (50 MB) - 30 145 270
Obsługa kolejnej domeny (DNS) - 20 95 175